Cleansing Fluid for impure skin

Cleansing Fluid for impure skin

Cleansing Fluid for impure skin

Salicylic acid
• Counters inflammation
• Removes keratinization


Zinc gluconate
• Regulates the sebum production


Allantoin
• Stimulates the new formation of skin cells
• Improves the regeneration of skin
• Has skin-soothing properties

 

Allantoin

• Stimulerar nybildning av hudceller

• Förbättrar hudförnyelsen

• Har lugnande egenskaper för huden

 

 

 

 

This product has been evaluated by www.kosmetikanalyse.de good.